Domů

Nejnovější příspěvky a texty:


Vítejte na webových stránkách Dekonstrukce státu!

Co zde naleznete?

V sekci Příspěvky jsou vydávány kratší i delší názorové články a texty, ve kterých na aktuálních i minulých událostech ilustruji, leckdy v rozporu s všeobecným míněním, postradatelnost a škodlivost státu a jeho zásahů do jednotlivých aspektů našich životů. Také píši o fungování svobodné bezstátní decentralizované společnosti – anarchokapitalismu, a o přechodu od státu k anarchii. Též zde sdílím zajímavé názory, články a videa z jiných končin internetu, které mne v souvislosti k těmto tématům zaujmou.

Chcete-li se podívat na související weby s podobnou tematikou, podívejte se do sekce Odkazy.

Pokud Vás názory prezentované na této stránce zaujaly, zvažte navštívení sekce Literatura, ve které naleznete doporučenou četbu k hlubšímu studiu problematik státu a anarchie, centrálního plánování a volného trhu, socialismu a kapitalismu atp.

Pokud se Vám projekt Dekonstrukce státu líbí a chtěli byste ho podpořit, zamiřte do sekce Podpořit.

V neposlední řadě také nezapomeňte sledovat přidruženou Facebookovou stránku, Twitter a také Instagram! Autora můžete kontaktovat na emailové adrese dekonstrukcestatu@gmail.com.

Ať už jste anarchista či etatista, kapitalista či socialista, nebo jen náhodný návštěvník bez vyhraněného názoru, přeji Vám na tomto webu příjemné počtení a zábavu!

Příspěvky z Facebooku:

Nejnovější tweety:

#COVID je dar těm, kteří nadřazují vládní moc nad svobodou jednotlivce, a kteří preferují spíše donucování než volbu.

Lockdowny okrádají lidi o jejich příjmy, což vládě umožňuje zachraňovat, vytvářet závislosti na státních podporách a tím si zajistit hlasy u voleb.

#nesvobodní

Load More…